Evia - Eretria (Ερέτρια)A város az ókorban Chalkisz (mai Chalkida) nagy vetélytársa volt. Mivel a kis-ázsiai jónok perzsaellenes felkelését támogatta, i.e. 490-ben az Athén ellen vonuló perzsa had elpusztította. Eretria nemsokára ujjáépült, és az i.e. 198 évi római pusztítás ellenére, i.e. 87-ig, jelentős településnek számított. Ekkor a mithridatészi háborúk során a rómaiak végleg lerombolták. 
Eretria felé, Lefkandiban állnak ókori Xeropolisz maradványai. Leletei az 1960-ban épített Eretriai múzeumban láthatóak. A múzeumot 1987-1991-ben renováltatta a görög archeologiai intézet. Az archeológiai múzeumban nemcsak a Lefkandi-i ásatások leletei találhatók, hanem az Amarinthoszi kutatások, ásatásoké is. Külön említést érdemelnek a Lefkandiban végzett angol ásatások mükenei, szubmükénei, protogeometrikus és geometrikus sírleletei, köztük egy i.e. 900 körülire tehető terakotta kentaur. Az eretriai feltárásokból származó vázák, bronztárgyak stb. elégséges képet nyújtanak a város kúltúrájáról, az i.e. VIII századtól a hellenisztikus időkig. Fontos a héroon orientalizáló ihletesű anyaga: aranydiadém, pecsétlő, bronzüst stb., a makedón sír leletei. A szoborleletek főleg a klasszikus és a hellenisztikus sírplasztikát képviselik, de nem hiányzik a római kori Eretria emlékanyaga sem. A kiállítást az architektonikus szobrászat alkotásai egészítik ki.

LefkandiA svájci kutatók ásatásainak eredményeképpen az ókori Eretria területe romkertté alakult át. A modern falu északnyugati szélén áll a múzeum, a legérdekesebb leletekkel. Az Eretriai múzeum szomszédságában talalható az első ásatási terület. Itt látjuk a város erődítményeit a nyugati kapu maradványaival. Melette az i.e. IV századi, a hellenizmus idején megnagyobbított palota alapfalai kerültek elő, alatta i.e. VIII-VII századi hérosz szentély romjaival. Északkeletre van a Dionüszosz templom alapépítménye és a viszonylag jó állapotban fennmaradt i.e. IV századi ókori színház.


Érdekes eleme a színpadépülettől az orchestráig vezető föld alatti járat, amely nyílván a színészek váratlan megjelenését tette lehetővé. Még keletebbre, az Akropolisz tövében gümnaszion került elő. Ebben a zónában 1972 és 1980 között tárták fel a "Mozaikok házát". Ezt a pompás épületet, amely az i.e. IV század első harmadára keletkeztethető, a görög kavicsmozaik-művészet kiemelkedő szépségű alkotásai díszitik. Innen mintegy 10 percnyi járásra jó állapotban lévő makedón tumulus sír látható. Az Akropoliszon erődítmények, szentélyek maradványai várják a turistákat.
Innen délre, a falu épületei között tárták fel Appollón Daphnephorosz templomát. A legkorábbi épület geometrikus kori, ennek helyén az i.e. VII században jón templom épült, amelyet i.e. 530-520 körül 6 és 14 oszlopos csarnokkal körülvett dór templom váltott fel, melynek szoborrészei a Chalkiszi múzeumban láthatóak. Még délebbre Isis szentély és palaisztra került elő.

A Mozaikok Háza
Fotó forrása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kedves olvasó!
A megjegyzésed ellenőrzés után kerül ki a lapra. Köszönöm az észrevételed!