Hitvalló Oroszországi Szent János temploma
Képek: Május 27, Orosz Szent János hitvalló búcsúünnepe a maradványait örző templomnál, Prokopi helységben, észak Évián. 

Joannisz Roszosz, azaz hitvalló Orosz Szent János, bár nem tartozik a görög földön született szentek vagy vértanúk közé, a görög nép mégis különös, meleg szeretettel ápolja emlékét. A Minea május 27-re teszi ünnepét, ami csak egy nappal követi egy másik, bolgár származású hitvalló és vértanú, Új Szent György ünnepét, aki a törökök alatt, 1515-ben szenvedett Krisztusért.

Szent János a XVII. század végén született Kisoroszországban. Felnőtt korában Nagy Péter seregébe került katonai szolgálatra és részt vett az orosz-török háborúban. 1711-ben, a pruti hadjárat idején többekkel együtt a tatárok fogságába jutott, akik eladták őt a török lovasság egyik vezérének. Kis-Ázsiába került egy faluba, amelyet egykor Prokopiosznak hívtak.

A keresztény hadifoglyokat a törökök megpróbálták a mohamedán hitre téríteni: egyeseket fenyegetéssel vagy ígérgetéssel, másokat, a kitartóbbakat különféle kínzásokkal. Szent János ez utóbbiak közé tartozott. Gazdájának elszántan adta meg a választ: „Se fenyegetéssel, se e világ élvezeteinek vagy gazdagságának ígéretével nem tudsz eltéríteni a szent hittől. Kereszténynek születtem és úgy is fogok meghalni.” A hitvalló bátor szavai, hitének szilárdsága, életszentsége idővel meglágyították ura kemény szívét. Abbahagyta a kínzásokat, a fenyegetéseket, és csak azt hagyta meg neki, hogy vigyázzon az állataira. Szent János a lóistálló egyik sarkában kapott helyet.

Istennek embere látástól-vakulásig dolgozott, lelkiismeretesen teljesítve ura minden parancsát. Téli hidegben vagy nyári hőségben, félig mezítelenül és lábbeli nélkül végezte szolgálatát. A többi rab gyakran gúnyolódott rajta buzgósága miatt. Ő azonban nem haragudott meg rájuk, sőt ellenkezőleg, segített munkájukban és vigasztalta őket nyomorúságukban. Ez az igaz élet mind a rabok, mind pedig a gazda szívét rabul ejtette. Ura olyannyira megbízott már benne, hogy felajánlotta, visszaadja a szabadságát és oda költözhet, ahová akar. János mégis a lóistállónál maradt, ahol éjjelente szüntelenül imádkozhatott, erősödhetett minden jóban, Isten és az emberek szeretetében. Néha az éj leple alatt elment Szent György nagyvértanú templomába imádkozni. De továbbra is szolgált urának, szegénysége dacára is segített a rászorulóknak, a betegeknek, és megosztotta velük szűkös eledelét.

Amikor halálát közeledni érezte, kérte, hívjanak papot. A pap azonban nem mert nyíltan a szentségekkel egy török főúr házába menni, ezért egy almába rejtette a Szt. Eucharisztiát. Szt. János hálát adva Istennek mindenért, megáldozott, és 1730. május 27-én megpihent az Úrban. Amikor gazdája megtudta, hogy meghalt, elhívta a papokat és átadta nekik a hitvalló testét. Temetésére az össze keresztény összegyűlt Prokopioszban.

Több mint három év elteltével egy pap álmában kijelentést kapott arról, hogy a szent teste nem indult romlásnak, hanem ereklyéi sértetlenül megmaradtak. Szt. János testét fölvették és ünnepélyesen Szt. György nagyvértanú templomában helyezték el. Ekkor kezdődött a csodás jelek, gyógyulások sorozata, amelyekkel Isten igaz szolgáját megdicsőítette. Nemcsak ortodox keresztények kezdtek egyre többen az orosz szenthez fordulni imával, hanem örmények, sőt törökök is: „Istennek rabja, ne kerülj el bennünket irgalmaddal.”

1924-ben a keszáriai Prokopiosz lakóinak el kellett hagyniuk szülőföldjüket és Euboia szigetére kellett költözniük. Ekkor vitték magukkal Orosz Szt. János ereklyéit is. 1951-ben új templomot építettek tiszteletére, amelybe évente hívők ezrei zarándokolnak el Görögország minden részéből, különösen május 27-én, a szent emlékének szentelt ünnepen, a hitvalló szent közbenjárását, testi-lelki gyógyítását kérve.


Boldog Dávid kolostor

A görög-keleti világ ezen egyik híres kolostorát, a boldoggá avatott Dávid szerzetes ("az öreg") építtette 1540-ben. Kalamudi és Drimonas falucskák között található, 500 m tengerszint fölötti magasságban, 20 percnyi autókázásra Roviestől.

A látogatónak az Edipszó-Limni főútról, a Rovies-i kereszteződésnél kell letérnie. A kolostor történelme gazdag eseményekben: a Bizánci évek alatt császári címereket és kitüntetéseket kap, 1638-ban pedig Kirillos patriarcha pecsétje magas vallási és szellemiségi értékét ismeri el. A törökök elleni 1821-s forradalomban a szerzetesek az ellenállóknak segítenek, bosszúból a törökök az épületet teljesen leégetik. Ezekután 1877-ben épül újjá és kapja meg mai formáját.


A kolostortól északi irányban egy kilométernyi távolságra található az "Agioneri"-nek (szent víz) nevezett forrás. A hagyomány szerint a sziklát a szent ember botjával érintette, ennek következtében a kőből gyógyító víz fakadt. Déli irányban 20 percnyi gyaloglásra található Dávid aszkézisra szolgáló barlangja, annak közelében egy "exoklisi", vagyis erdei kistemplom Szent Haralambosz tiszteletére.

A kolostori ünnep (búcsú) napjai: 
augusztus 6, november 1 - Szent Dávid napja, július 7, február 10 Szent Haralambosz napja, augusztus 15 Mária mennybemenetelének napja, április 23 - Szent György napja.

Szent Irén Chrisovaladou kolostor

Egy relatív új, női kolostor. Az Edipszó-Limni főút 10. km-nél lévő földútra rátérve, 2 km távolság megtétele után juthat el ide a látogató. A kilátás gyönyörű, csend és békesség fogadja a vendéget.

A kolostor a nagyobb Szent György kolostor tulajdona, "metohi"-ja. A kilátás lenyűgöző, a békés környezet, virágokkal teli udvar és balkonok női kezek gondoskodásáról árulkodnak. Mivel a kolostor új-keletű  nincsen nagy történelme melyről megemlékezhetnénk


A képen a szent asszony látható.

Szent Irén története III. Izauri Leo császár idejében kezdődik. Ő volt az a császár aki vallásügyek terén a zsidóüldözéssel valamint az ikontisztelet elleni harcával írta be nevét a történelembe. 730-ban császári ediktum készült, amely elrendelte az ikonok megsemmisítését. Ikonimádók ekkor sok szentképet a tengerbe vetettek, úgy hitték, az isten majd megmenti azokat. Mint ismeretes így került a Panagia Portraitissa szentkép az Iviron kolostorba, az Athos-hegyre. 
A képrombolás utoljára még Theophilos uralkodó idején kapott nagy lendületet. A meggyőződéses ikonoklaszta császár 832-ben ediktumot adott ki, melyben megtiltotta a szentképek használatát. 837-ben Jóannész Grammatikoszt tette meg konstantinápolyi pátriárkának. Ketten egyesült erővel indultak harcra a képtisztelők ellen, elsősorban a szerzetességet megcélozva. Kegyetlenkedéseikkel azonban nem értek el sikert, és társadalmi elismerést sem tudtak elérni intézkedéseikkel. A katonai és vallásügyi kudarcok kikezdték Theophilosz idegeit, aki 838-tól fokozatosan erejét vesztette, végül 842. január 20-án meghalt – a nép úgy tartotta, ikonklaszta tevékenységéért sújtotta őt súlyos betegséggel az Isten. Vele együtt az ikonoklaszta irányzat is végső vereséget szenvedett.

Mostohaanyja, az Izauri-házhoz tartozó Eufrozina szerezte neki feleségül a paphlagóniai Theodórát (nem összetéveszteni őt Jusztinianusz örömlányból lett Theodora feleségével), aki képtisztelőként később élen járt férje művének lerombolásában. Ő két fiút és öt lányt szült férjének. Kónsztantinosz nevű fiuk fiatalon meghalt, így a kisebbik fiú, a 842-ben még hároméves Mihály örökölte a trónt anyja gyámsága alatt. Mikor III. (részeges) Mihály felnőttkorba cseperedett, feleségkeresés közben találtak rá a Kappadokiai Irénre, kinek befolyásos és gazdag rokonai éltek Konstantinápolyban. Theodora császárnő egy olyan lányt keresett menyének, ki tiszta életével, makulátlan jellemével, istennek tetsző neveltetésével majd az elzüllött Mihályt jobb útra téríti és a birodalom gondjait leveszi anyósa vállairól.

Irént előkészítették a nagy útra, majd elindultak vele Konstantinápolyba. Innen kezdve mást mond a mese, mást a történelem, lényeg, hogy a frigy nem jött létre, mely kapóra jött a 15 éves Irénnek, aki mióta eszét tudta, kolostorba vágyott apácának. Rokonai nem tudták lebeszélni róla, így miután állítólag erre való útmutatást kapott Joannikosz aszkétától, a Konstantinápoly közelében lévő Hriszovaladi kolostorba vonult. Itt már a 3 próbaév alatt is megmutatkozott Irén tiszta, isten-közeli lelke. A próbaidő leteltével felszentelték a lányt apácának, majd nemsokára, az Agios Arsenios életéről szóló biográfia elolvasása után, ő lett az imádkozás bajnoka, éjjeleket, nappalokat átimádkozott, úgy, hogy egyszer étkezett naponta, étke kenyér és káposzta volt. Darócruháját egy évig hordta, minden évben Húsvétkor lecserélve azt. Szent és alázatos életének híre messze eljutott és elkezdtek hozzá járni az emberek, ügyes bajos gondjaikra választ keresve. Állítólag több esetben kerülte el a kísértésbe esést imádkozás által, egyszer pedig majdnem felgyulladt, amikor a templomban az imádkozást nem akarta abbahagyni holmi lángok eloltása miatt. Hosszú, 103 évig tartó életében a folytonos imádkozásnak, valamint a kolostor vezetésének szentelte minden energiáját, halála óta az ortodox egyház szentként tiszteli. Tiszteletére a hajdani Bizánc területén több templom és kolostor épült, mely nevét viseli, egyik ezekből az Éviai Szent Irén Hriszovaladi kolostor is, mely július 28-n tartja a búcsúünnepségét a szentnek.

Földrengés-ijedelem

Tegnap este egy olyan ritka alkalom volt, amikor már 10-kor ágyba kerültem. Hát tiszta szerencse, mert ma reggel 5 órától nem tudtam visszaaludni. Ugyanis 5 óra 6 perckor nagyon erős földrengés rázott ki az ágyunkból. Mondjuk nálunk semmi nem esett le és nem törött el, de anyósom ágya fölött (12 km tőlünk) fel volt erősítve egy szentkép, jó vastag kerettel és üvegrámában, na az leesett. Éppen akkor anyósom felkelt, hogy mosdóba menjen és ez volt a szerencséje, másképpen pont a fejére esett volna az egész hóbelevanc. Az első erős rengéskor még igaziból nem ijedtem meg, mert azért a ’99-s földrengés óta volt időnk megnyugodni, de mikor rá rögtön jött a második, majd harmadik, mind erősek, akkor már nagyon elvesztettem az önuralmam. Mondjuk nem kezdtem el hisztizni, de nem tudtam aludni és ki-be mászkáltam, aztán majd fel is keltem. Egymás után jöttek az utórezgések, amikről tudom, hogy jó, hogy jöttek, mert a rettenetes energia lassacskán felszabadul, de az embert valami ösztönös félelem keríti hatalmába. Persze a gyerek is felébredt és hozzám bújt, ezzel a még valamicske visszaalvási esélyem is csökkentve.. A TV-ben eleinte azt mondták, 6,6 Richter erősségű, aztán később kijavították, hogy csak 5,1 és most persze egész nap ezen folyik a cirkusz, hogy a fenébe lehet ekkorát tévedni és miért tévedtek.Amikor kávézgattunk reggel Limniben, éppen jöttek a halászok kifele, nekik már a munkanap nagyon a közepe táján volt így reggel 9-kor.


A lényeg, hogy az epicentrum a tőlünk kb. 15 km-re lévő Mantoudi melletti tengeri övezetben volt, így alaposan meglóbált mindenkit, még Limniben is, ami még odébb van tőlünk 6 km-el és van egy hegy közöttünk. A Limnibeliek lerohantak a tengerpartra, ott a házak is régebbiek és alaposan megijedtek, még mindenki emlékszik nemcsak a ’99-s Athéni földrengésre (ami engem akkor egy üveg irodaház ötödik emeletén ért, és alaposan megijedtem), hanem az 1931-s Éviai földrengésre is, amikor egész faluk romba dőltek (Kria Vriszi, Farakla, stb.).Ma délelőtt folytonos mozgásban voltunk, kivéve a 2 órás kávézást a Limni-i tengerparti “cafeteria”-ban, amivel megvigasztaltuk magunkat az ijedtségért, de én személy szt nem észleltem egyéb utórezgést, rokonok szerint folyton voltak kisebbek. Mantudiban ma nem volt iskola és Limniben is kirándulni vitték őket, amíg leellenőrzik megint az épületeket, meg hát megvárják, hogy elteljen még 24 óra a biztonság kedvéért.A helyzet az, hogy félek, és nehéz lesz ma este elaludni :) Most nyugodt vagyok, mert ébren vagyok és amíg Bizsu nem ugat, nincs gond. Ugyanis Bizsu minden rezgés előtt ugatott-nem kornyikált, hanem szabályosan figyelmeztetően ugatott, igaz csak max 1 perccel előtte, na de ha ébren van az ember és várja, akkor ez is jó. Na de ha alszok? :( A nagy házőrző kutyánk rá se hederített, igaz férjem szerint, aki később feküdt le, minden falubeli kutya elkezdett vonyítani egy adott pillanatban, késő éjszaka. Sztem annak semmi köze nem lehetett a földrengéshez annyival előtte..de a Bizsu ugatása biztos. :8Ez a kút a Galataki kolostor felé vezető úton van. Ma ott is jártunk.


Ma délnyugati szél volt, ami ritkán van, így ezeket a sosem hullámzó vizeket is elkapta a hév, Limni és Katunia között.

Szent György és az Agios Georgios Ilion kolostor

A kolostor az Ilion elnevezést az ókori Apolló naoszról kapta melyre ráépült. Apolló a fény és nap istene (iliosz-nap), a próféták, jövendőmondók védelmezője.
A kolostor építkezésének korát 1521 köré helyezik a kutatók. Jelentős történelmi és vallási szerepe volt a görög világban. Fénykorában 350 szerzetes lakott a kolostorban és a hozzá tartozó "metohi"-kban. Mivel az oroszországi egyház ideológiájához és vezetőihez mindig közel állt, különösen Nagy Katalin cárnő idejében, sok értékes ajándéktárggyal gazdagodott. Emiatt többször kirabolták. Az 1821-s felszabadító harcok után, a sziget északi része a török uralom alól ideiglenesen felszabadult. Sajnos 1822-ben a török megint visszaszerezte az Agios utáni északi részt. Ekkor mindent elraboltak, amit még lehetett, és a lakosságot lemészárolták. A sziget ezen része elnéptelenedett. Így a kolostor is, megépítése után először  kiürült. A szerzetesek elmenekültek a szárazföldi Görögország vidékeire. A sziget modern Görögországhoz való csatolása után, a vidék megint kezdett benépesedni, így a kolostor is. Az utóbbi 200 évben megszakítás nélkül működik, 1971-től női kolostorrá alakították. 


Szent György élete

ünnepe: Április 24., a világegyházban április 23. + 4. század

György Kappadókiából származó katonatiszt volt. Anyja hatására keresztény hitre tért, és a pogányságot támadta, ahol csak tudta. Dadianosz börtönében borzalmas kínzásokat kellett elviselnie. A fogolynak maga Krisztus adta tudtára egy látomásban, hogy szenvedései 7 évig fognak tartani, és ezalatt háromszor meghal és föltámad. Egyéb halálos kínzásokon kívül el kellett viselnie Györgynek azt is, hogy egyszerre 60 szöget verjenek a fejébe! Ennek az elbeszélésnek, annak a ténynek az épületes és vigasztaló bemutatása a célja, hogy az Isten által óvott emberi életnek nem lehet ártani. 


A tudósításoknak egy másik típusában Diocletianus császár játssza a szinte mitológiai Dadianosz szerepét. György itt is számos kínzást szenved el, de csak egyszer hal meg ebben az elbeszélésben. Ez a változat nyugaton terjedt el. Germán és szláv nyelveken is hamarosan kivirult a György-legenda, miközben számos csoda elbeszélését fogadta magába.

A kutatók néhány feltevést dolgoztak ki, hogy megmagyarázzák a legendát. A ,,mitológiai'' magyarázat olyasféle alakokkal azonosította Györgyöt, mint Mithrasz, Perszeusz, Hórusz vagy Tammuz. A sárkányölő motívum, mely elsősorban a költészetet és az ikonográfiát ihlette meg, csak később született a György-legenda nyugati hagyományában. A legrégibb változatokból hiányzik, és olyan szent-életrajzi klisének kell tartanunk, amelyet legalább harminc más szentnél megtalálunk. Egy másik értelmezés (,,történelmi'') úgy véli, hogy György alakjában a fél-ariánus kappadókiai György püspököt kell fölismernünk. Ez azonban ellentétben áll a György-tisztelet történetével, amely kimutathatóan Lydda-Dioszpoliszból ered. Amint sok ókori zarándok tudósít róla, már a korai időkben megmutatták itt György sírját.

Lydda neve nemsokára Georgiopoliszra változott, s volt egy Györgynek szentelt bazilikája. Szíriában a 4. századtól találunk György- templomokat, Egyiptomban mintegy 40 templom és kolostor, Ciprus szigetén pedig még hatvannál is több szentély viseli a nevét. Konstantinápolyban maga Konstantin építtetett templomot a szentnek. 

A görög egyházban György Demeterrel, Prokópiosszal és Theodorosszal együtt a nagy katonaszentek közé tartozik, kiket gyakran a ,,nagyvértanúk'' névvel illetnek, és teljes katonai díszben ábrázolnak. György volt a zászlótartó, és ebben a minőségben kiemelkedő helye van köztük.

Rómában már az 5. századtól volt saját temploma, Itália többi részében körülbelül egy évszázaddal későbbi tiszteletét lehet igazolni. Tours-i Szent Gergely azt állítja, hogy Galliában még ereklyéit is tisztelték, és a Merowingok ősatyjuknak tekintették. Mainzban Sidonius püspök építtetett a szentnek egy bazilikát, amelyre Venantius Fortunatus készített föliratot. Angliában és Skóciában már az angolszász időkben meglehetősen nagy tekintélye volt szentünknek. Meg kell azonban azt is állapítanunk, hogy György tisztelete Európában a középkorban volt a legerősebb: mint általában a lovagok oltalmazója és a zarándokok meg a német lovagrend védőszentje kiemelkedő helyen állt. Rövid ideig a Dardanellák is az ő nevét viselték.

Különösképpen nagy volt György tekintélye a középkori Angliában. Oroszlánszívű Richárdnak személyes védőszentje volt, és III. Henrik idejében az 1222. évi oxfordi nemzeti zsinaton az angol királyság oltalmazójává nyilvánították. A szigetországnak több mint 160 templomát szentelték Györgynek, s ünnepét kötelezővé tették. III. Eduárdtól ered az angol hadsereg csatakiáltása: ,,Szent Györggyel Angliáért!'' Ő alapította a Szent György- vagy térdszalag-rendet (1348). A szent lovag tisztelete V. Henrik idejében érte el a csúcspontját, amikor a canterburyi érsek rendelkezése szerint Szent György ünnepe ugyanazt a liturgiai rangot kapta, mint a karácsony. A reformáció ellenére az anglikán egyház is megőrizte György iránti szeretetét. E tényt szemlélve nem jelentéktelen dolog, hogy századunk elején XIV. Benedek pápa Szent Györgyöt újból Anglia védőszentjének nyilvánította.

Szent György azonban a középkorban sem kizárólag a lovagi és nemesi rend szentje, hanem egyúttal az egész népé is mint segítőszent. Amennyivel csökkent a lovagi párviadalok megszűntével a népszerűsége, ugyanannyival növekedett is a sárkányölő motívumra épülő misztériumjátékok születésével. Egyszerre volt védőszentje a parasztoknak, lovaiknak és állatállományuknak. A naptárban elfoglalt helye adta neki azt a feladatkört, hogy a tavaszkezdet számos ősi népszokását ,,megkeresztelje''. György pártfogását keresték továbbá a zsoldoskatonák és fegyverszállítóik, a puskaművesek és a páncélkovácsok is. Mint olyan szentnek, aki oltalmába fogadott lovagokat, katonákat és parasztokat egyaránt, el kellett tűrnie, hogy nemcsak a harcos hit -- vagy amit annak tartottak -- veszedelmeiben kérték közbenjárását és segítségét, hanem olyan emberi bajokban is, amilyen a szifilisz, a kígyómarás, a pestis és a lepra.

Ünnepét Rómában 683 óta ülik április 23-án. 

--------------------------------------------------------------------------------

Noha a sárkányviadal motívuma csak a későbbi évszázadokban épült a György-legendába, kifejezi a keresztény meggyőződést, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden alakjában legyőzi. Ilyen szemlélettel olvassunk el egy Szent Györgyről szóló részletet a Legenda aureából:

,,Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy mérges sárkány. Már többször megfutamította a népet, amikor fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok naponta két juhot adtak neki. Amikor a juhok megfogyatkoztak, megegyeztek, hogy naponta egy embert áldoznak a szörnynek. Sorsot vetettek, mely alól senki sem vonhatta ki magát. Amikor már a városnak szinte minden ifja és leánya áldozatul esett, történt, hogy a sors a király leányára esett. A király jajveszékelt és megkísérelte, hogy leányát megóvja a nyomorúságos haláltól. A nép pedig rettegett, hogy mindnyájukat megöli a sárkány. 

Könnyezve ment a leány a tóhoz. És akkor Szent György arra jött lóháton. Megkérdezte, mi baja van. A lány így válaszolt: "Jó ifjú, szállj gyorsan lovadra, és sietve fuss el innen!" -- és elbeszélt neki mindent. Ő pedig ezt mondta: "Ne félj, segíteni fogok rajtad Krisztus nevében." Még beszéltek, amikor a sárkány kiemelte fejét a tóból. A leány reszketett a félelemtől, György azonban lovára pattant, keresztet vetett magára, és szembelovagolt a sárkánnyal, amely rárontott. György nagy erővel megforgatta lándzsáját, Istennek ajánlotta magát, és olyan súlyos csapást mért a sárkányra, hogy az a földre zuhant. Akkor megparancsolta a leánynak, hogy a sárkány övét kösse a nyakára és vezesse be a városba. Az megtette és a sárkány úgy ment utána, mint egy szelíd kutya. A városban a nép rettenetesen megijedt, de György így szólt hozzájuk: "Ne rettegjetek, mert az Úristen küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak benneteket ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sárkányt." Így hát a király és a nép megkeresztelkedett, György pedig kihúzta kardját, és megölte a sárkányt. Ugyanazon a helyen szép templomot építettek, és az oltárnál élő forrás fakadt, amely meggyógyított minden beteget, aki csak ivott belőle.'' 


Szent Miklós és a Galataki-Agios Nikolaos kolostor

A kolostor a kereszténység első, hódító éveiben épült, amikor szokás volt lerombolni a pogánynak kinevezett ógörög naoszokat és rájuk keresztény templomokat felhúzni. Így a kolostor is az ókori Poszeidon, a tenger istenének a naoszára épült, és ennek megfelelően Agios Nikolaosz-nak, a tengerészek védőszentjének szentelték. Az ókori templom egyes darabjai ma beépülve láthatók a kora kereszténykori falakba, más darabok a kolostor templom előtti udvarára vannak kitéve, teljesen védtelenül az időjárás viszontagságaival szemben. A kolostor ezen értékes kincseit idegenek elől azonban az áthatolhatatlanul vastag falak és az egyetlen, tonnányi súlyú vaskapu védi, melyet csak bizonyos órákban nyitnak ki a látogatóknak.


A Galataki elnevezésről sokat vitatkoznak a kutatók, egyesek ókori nevekre és szokásokra vezetik vissza, mások egy, a török időbeli Galatas-ból származó hajóskapitánnyal hozzák összefüggésbe, akinek a hajója itt a kolostor alatt szenvedett hajótörést. Az azonban bizonyos, hogy a kolostor, vagyis inkább a régi Poszeidon naosz közelében volt az ókori Aigos város, melyet Homérosz is említ az Iliász N21-ben.

Ünnepnap: december 6

Lakatlan sziget látogatás

A Lihadoniszia, vagy az Éviai Szejhellesz, egy kicsike lakatlan szigetcsoport, mely több ezer évvel ezelőtt nőtt ki a tenger mélyéből egy földrengés során.


Régen itt laktak is, de ma teljesen lakatlanok. Ökológiai fontosságuk miatt védett területnek számítanak. Az egyik kis sziget finom homokos partja, hajókirándulásokon résztvevők minden igényére van berendezkedve. Ezek a kirándulások úgy vannak megszervezve, hogy magukba foglalják az ebédet: grillen sütött rablóhús (suvlaki) vagy halfélék,  ouzo-val és hűsítőkkel (bor, sör vagy egyéb alkoholos ital fogyasztását a vendégnek magának kell fizetnie). A kirándulás 5-6 óra, először körbejárjuk és bemutatjuk a szigetcsoportot, majd mindenki elfoglalhat egy nyugágyat, ernyőt, ebédelhet, strandolhat a csodálatos parton késő délutánig. Délután indulás vissza. 
Hagyományos búcsúk

A nyári hónapokban rengeteg faluszerte a magyar "búcsúnak" megfelelő vallásos ünnep. 

A görög-katolikus vallás rengeteg szentje közül nagyon soknak kis és nagy templom van szentelve Évián, ezek mindig akkor ünnepelnek, amikor az illető szent nevének a neve napja van. Így például az Agios Jorgios templomok Szent György napján ünnepelnek, ami Görögországban egy mobil ünnep. Ha Húsvét előttire esik, akkor megtartják április 23-n, ha a Húsvét utánra, akkor Húsvét hétfőjén ünneplik. Szent Szpiridon napján, ennek a szentnek az emlékére adományozott vagy a nevéről elnevezett templomok ünnepelnek és így tovább. A legtöbb esetben, ha a templom falu vagy városközpontban van, az ünnep előtti este rögtönzött bazár van a templomhoz közeli téren, másnap reggel pedig a templom előtti szabadtéren nagy üstökben főznek. A mise után bárki kaphat a meleg ételből, és annyit ad a perselybe, amennyit jónak lát. 

Prokopi, május 27, Szent János körmenete

Észak Évián a következő vallásos ünnepekre lehet ellátogatni:

Május 27 - a legnagyobb vallási ünnep, Oroszországi Szent János ünnepe Prokopiban, zarándokhét

Június 28-29-30 - Szent Apostolok ünnepe, 3 napos bazár Roviesben

Július 7 - Agia Kiriaki, Limni.

Július 14 - Agios Nikodimos, Damia.

Július 17 - Agia Marini, Ilia.

Július 20 - Agios Ilias, Drimonas és Kria Vrisi.

Július 24, 25 - Agia Anna, Agia Anna falu.

Július 26 - Agia Paraskevh, Murtia, Farakla.

Július 27 - Agios Panteleimonas, Metohi.

Július ... - Michael Arkangyal, Spathari-Kakavo.

Július 28 - Hriszovaladi Szent Irén kolostor, búcsú.

Augusztus 6 - Osios David Kolostor, Spathari, Prokopi (Metamorfosh toy Sothros).

Augusztus 15 - Kisasszony ünnep (Kehries, Kalamoudi, Dafnousa, Troupi, stb.).

Szept 6 és 15 - Agios Nikolaos, Mantoudi kikötő (Kimasi), templomi ebéd.

Szept 7 - Panagia-Limni, templomi ebéd.

Szept 8 - Limni-beli 1 hetes nagy bazár kezdete.

Szept 26 - Mantoudi, nagy bazár kezdete.

Szeptember utolsó vasárnapja - Oroszországi Szent János ünnepe.

Autós kirándulás


ÉVIA „karaván”-túra, saját kocsikkal

Ez a kirándulás kétfajta lehet:

a) Észak Éviai körút (kb.120 km) 
b) Kalózöböl felfedezése, kb. 100 km oda-vissza Limnitől számítva.

a. Az "Észak Éviai körút" egy olyan autós kirándulás, mellyel egy nap alatt, illetve reggeltől délutánig, bejárjuk a sziget északi részének a nagyobb részét. Reggel indulunk, délben valahol ebédelünk, majd fürdünk, és késő délutánra visszaérkezünk a kiindulópontunkhoz. Az indulás általában Roviesből történik, de ez attól is függ, a jelentkező vendégek nagy része melyik településen van megszállva.

A 600 éves platánfa Prokopinál

Görög zenés vacsora


A görög zenés vacsorát általában Dafni falu egyik tavernájában szoktuk megrendezni. 
Ez a program személyek számától, a társaság összetételétől függ, valamint a lehetőségek függvényében változik.
Általában görög zenés tavernás vacsora, mely alatt minden jellegzetességet meg lehet kóstolni, majd ki lehet próbálni a görög tánclépéseket is. Ezeken az esteken általában nagyon jó hangulat uralkodik.

Vacsora után - Velegi Géza képe

"Syrtos" 


Athéni egynapos kirándulás

Az elmúlt években többször sikerült szervezni Athéni buszos kirándulást. Ezek a kirándulások általában július 20 és augusztus 20 között jöttek létre, mivelhogy ekkor volt megfelelő számú, utazni vágyó magyar turista a vidéken. Az utóbbi 3 évben sajnos már nem került sor buszos kirándulás megszervezésére, mivel nem jött össze a megfelelő létszám. Ennek a beírásnak a végén leírom az ilyen jellegű utazások programját, arra az esetre, ha még sikerül ilyet megszervezni.

Egyéni idegenvezetéssel Athénba

Nagyon sokszor kaptam olyan kérést, melyben kifejtik kedves vendégek olyan jellegű igényüket, miszerint idegenvezetéssel szeretnének egyénileg Athénba utazni. Vagyis egyszerűen mondva: szeretnék, ha helyismerettel rendelkező, magyarul tudó személy (jelen esetben én, mivelhogy rajtam kívül nincsen más magyarul beszélő személy észak Evián) elkísérné őket Athénba, segítene a város történelmi központját megnézni és tartana nekik egy magán jellegű idegenvezetést. 
Meg kell mondanom, ez eddig soha nem jött össze. Sajnos egy magán-idegenvezetés ára nem olcsó, hisz nemcsak egy egész napos bért kéne kifizetni, de az idegenvezetőnek az Athéni étkezését is. Az Athéni kirándulás egész napos, reggel 6-kor kell indulni és este 6 után érkezik vissza az utazó, tehát minimálisan 12 óra. Összehasonlítási alapul: az Akropoliszon működő idegenvezetők egy röpke fél - egy órás idegenvezetésért simán elkérik a 100 eurót.

Egyénileg Athénba

Nem kell félni az egyéni Athéni kirándulástól. Tudom, hogy az ember elbizonytalanodik legtöbbször, mikor idegen nagyváros felfedezésére indul, de kellő információk birtokában, ez nem egy lehetetlen feladat.
Az Athéni kiránduláshoz szükséges információkat ITT lehet olvasni. Nem rossz ha van egy becsületes Athén térképünk is, erre nem szabad sajnálni a pénzt, de Athénban a GPS is megbízhatóan informál bennünket (nem úgy mint Evián, ahol a GPS használatát még mindig nem javasolom!).
Az Athéni program megszervezéséhez segítség lehet az alább leírt, buszos kirándulások programja.

Buszos Athéni kirándulás  (már nem kerül megszervezésre)

Ezen a kiránduláson mindazon kedves vendégeink részt vehettek az elmúlt években, akik nem akartak saját kocsijukkal Athénba menni. Ezt különösen azoknak ajánlottam mindig, akik először látogatták meg a görög fővárost, hiszen a közel 5 milliós metropolisban kellemesebb egy ott jártas vezető mellett a látnivalókra - és nem a forgalomra - figyelni. A program létrejötte akkor lehetséges, amikor erre legalább 25 fő jelentkezik.


Program

7:00 – indulás Roviesből. Az Agia Anna beli utasok a Strofilia-i útkereszteződésnél szállnak fel, ahol bőven van hely parkolásra is.
9:00 – 20 perces pihenő a Seirios megállónál (mosdó, reggeli, kávé)
11:00 – megérkezés Athén központjába. Buszos körút - megnézzük a következő pontokat: Márvány Stadion, majd leghíresebb épületek: Elnöki Palota, Zappeio palota, Hadrianus kapu és Olimpiai Zeusz templomának maradványai, Parlament, Athéni Egyetem, Központi Könyvtár, Akadémia
12:30 - Akropoliszi látogatás

Akropolisz: 
Belépés a Propüleán át, Athéne Nike szentély, Parthenon körbejárása, kilátói pihenő, Erechteion- Athéna templom, Kariatidák megtekintése. Az Akropolisz fennsíkról a Beule kapun lépünk majd ki.
Az Akropolisz fennsíkjáról leérve, jobbra található az Areioszpagosz domb, melyre fémlépcsőkőn fel is lehet menni. Az Árész domb mellett rögtön az Agorára lehet belépni, ahol meg lehet csodálni a ma is ép látnivalókat: Attalosz sztoa valamint a múzeum, a Hephaiszteion (lat.: Vulkán) isten temploma. Az Agora melletti Plaka negyedben római maradványok láthatóak épségben, ilyen a Szelek tornya és a Hadrianus könyvtár maradványai.

Szabad program a történelmi Pláka negyedben és a bazárban, vásárlás, ebéd, stb.
16:50 – találkozó a Parlament előtt, a díszgárda leváltásának a ceremóniája pontosan 17:00-kor
17:15 –indulás Éviára a városon keresztül, a város északi részét átszelő Kifissias úton megyünk ki, így ízelítőt kaphatnak a mai modern Athénból is
18:30 - 20 perces pihenő a Seirios megállónál (mosdó, kávé, stb.)

Részvételi díj irányár:
(A jelen szezonban érvénybe lépő pontos részvételi díjakat közvetlen a szezon kezdetekor tudjuk megmondani)

Irányárak 
Felnőtt 18 éves kor után: 40 euró/fő
11 -17 év közötti gyerek: 20 euró/fő
10 év alatti gyerekek: 10 euró
Két gyerekes család kedvezmény: a második gyereknek (kisebbnek) – 10 eur kortól függetlenül
Nagycsalád kedvezmény: harmadik gyermek (a legkisebbnek) – ingyenes

A kirándulás tartalmazza a személyszállítás, magyar nyelvű informatív városnézés, kíséret díját. A részvételi díj nem tartalmazza a látványosságok belépőit és a fogyasztási díjakat.
Belépődíjak:
Akropolisz, ókori Agora, Kerameikosz, Hadrianus kapu, Dionüszosz templom : 12 euró felnőtteknek, 6 euró 65 éven fölülieknek, gyerekeknek és diákigazolvánnyal rendelkező diákoknak ingyenes


A kirándulás akkor jöhet létre ha összejön a min. 25 résztvevő! 
Kérem tehát Évián nyaraló vendégeink minél hamarabb (még ideindulásuk előtt) jelezzék részvételi szándékukat!